Vitana - Všehokoření

SLOVNÍČEK POJMŮ

VŠE A B C D E F G H J K L M N O P R S T

Dip +190

Druh omáčky různé hustoty. Základ dipu tvoří většinou jogurt, zakysaná smetana a majonéza. Do dipu se pak namáčí například sýr, falafel, bramborové nebo tortillové chipsy.

Drhnuté listy +157

Způsob sklizně, kdy jsou jednotlivé lístečky bylinky od stonků ručně odtrhávané. Sklízí se tedy pouze samotný lístek bylinky.

Dvojnažka +244

Suchý plod vzniklý ze dvou plodolistů. Ve zralosti se rozpadá na dva jednosemenné díly. Některé dvojnažky jsou uzpůsobeny k šíření, jsou okřídlené nebo mají háčky.

Dvouletá bylina +151

Tyto rostliny přežívají dva roky. Na jaře vyklíčí a vytvoří vegetativní orgány, druhý rok pak vyprodukují semena a uhynou.