Vitana - Všehokoření
Kryštof Kolumbus IV. plavba 1502–1504 Kryštof Kolumbus: IV. plavba 1502–1504 Kryštof Kolumbus: IV. plavba 1502–1504
14. srpen 1502Honduras
„Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras!“ (česky Díky bohu, že jsme unikli těm zrádným hlubinám!) byla věta, kterou si Kolumbus do svého deníku zapsal 14. srpna po přistání na Hondurasu. Je možné, že právě takto vznikl název současného státu ve Střední Americe. Zde stráví dva měsíce prohledáváním zdejšího pobřeží přes Nikaraguu až ke Kostarice.