Vitana - Všehokoření
Kryštof Kolumbus II. plavba 1493–1496 Kryštof Kolumbus: II. plavba 1493–1496 Kryštof Kolumbus: II. plavba 1493–1496
4. listopadu 1493Guadeloupe

Na tomto ostrově se Kolumbova výprava poprvé setkává s kanibalismem místních Karibů, který je na tomto území naprosto běžným jevem. Samotný pojem kanibalismus vznikl právě z obecného pojmenování těchto kmenů – Karibales. Po krátkém střetu vyplouvá flotila dále na sever.