Vitana - Všehokoření
Kryštof Kolumbus I. plavba 1492–1493 Kryštof Kolumbus: I. plavba 1492–1493 Kryštof Kolumbus: I. plavba 1492–1493
12. – 14. října 1492San Salvador

Třicet šest dní po vyplutí z Kanárských ostrovů se lodě vyloďují na ostrově Guanahaní. Kolumbus, který je přesvědčen, že se nachází v Asii, pojmenovává ostrov San Salvador a místní obyvatele Indiány. Přátelští domorodci jsou svolní k obchodu, ale navzdory Kolumbovu očekávání nedisponují zlatem, drahými látkami ani kořením. Mají pouze bavlnu, oštěpy, několik neznámých plodin a papoušky. Kolumbus se proto 14. října vydává směrem na jih, hledat asijský ostrov plný bohatství, o kterém ve svých zápiscích píše Marco Polo.