Vitana - Všehokoření
Vasco Da Gama 1497–1499 Vasco Da Gama: 1497–1499 Vasco Da Gama: 1497–1499
25. listopadu 1497Mossel Bay
22. listopadu výprava obeplouvá mys Dobré naděje a Střelkový mys. Kvůli několika bouřím trvá obeplutí mysů čtyři dny od jejich prvního spatření. Až 25. listopadu zakotví v menší zátoce. Setkávají se zde s dalšími domorodci. Tentokrát s nimi však vycházejí v dobrém a jsou svolní i k obchodu. Gama se rozhodne spálit zde zásobovací loď, která se již pro výpravu stala přítěží. Dne 7. prosince pokračují v cestě podél pobřeží na severovýchod.