Vitana - Všehokoření
Vasco Da Gama 1497–1499 Vasco Da Gama: 1497–1499 Vasco Da Gama: 1497–1499
20. května 1498Kalikat

Po 35 dnech na moři se flotila vyloďuje nedaleko indického města Kalikat. Je to vůbec poprvé, co evropská výprava dosáhla skutečných břehů Indie. Portugalci chtějí zahájit obchodování s místními, ale jejich zboží nemá s indickým zbožím obchodovatelnou hodnotu. Kalikatský vládce vyšle za cizinci několik svých obchodníků, ti se však nabízenému zboží vysmějí. Přesto Gama trvá na osobním setkání přímo s vládcem. Gama, ač nemá, co by za indické zboží nabídl, namluví vládci, že připlul s cílem navázat obchodní kontakty a luxusní zboží z Evropy přiveze při druhé plavbě. Gama je nucen takto blafovat, neboť v Evropě není žádné zboží, které by bylo ve srovnání s indickým natolik exkluzivní, aby mohlo v místních obchodnících vyvolat zájem. Vládce Gamu a část posádky zajme a dožaduje se vzorků vzácného zboží z Evropy. Nezajaté části posádky se podaří provést několik obchodů alespoň s místními a získat několik kousků luxusního indického zboží, které vydávají za evropské. K navázání obchodních kontaktů s Indií to nestačí, ale k propuštění posádky v čele s Gamou ano. Dne 29. srpna výprava vyráží, nebo spíše prchá, zpět do Lisabonu s trochou indického zboží. Do Lisabonu připlouvá výprava až o rok později, 9. září 1499, bez třiceti mužů, kteří na cestě zpět podlehli kurdějím, a jedné lodi, pro kterou z tohoto důvodu nebyla posádka. Vasco Da Gama však v očích Portugalců splnil svou misi velmi úspěšně a získává titul Dom (Sir).