Vitana - Všehokoření
Fernão De Magalhães 1519–1522 Fernão De Magalhães: 1519–1522 Fernão De Magalhães: 1519–1522
Srpen 1520Ústí řeky Santa Cruz

Loď Santiago je vyslána na průzkum pobřeží, ale bouře ji zničí. Posádka ztroskotání lodi přežije a podává admirálovi zprávu o tom, co se stalo. Ten se rozhodne na chvíli zůstat a nabrat síly. Následně loď San Antonio dezertuje a odplouvá s většinou zásob zpět do Španělska.