Vitana - Všehokoření
Fernão De Magalhães 1519–1522 Fernão De Magalhães: 1519–1522 Fernão De Magalhães: 1519–1522
10. ledna 1520Ústí řeky La Plata

Magalhães se domnívá, že dorazil k hledanému průplavu, ale nachází se pouze u ústí řeky La Plata. Po tomto hořkém zklamání vyplouvají dále na jih. Čím jižněji plují, tím je podnebí chladnější a podmínky horší.