Vitana - Všehokoření
Fernão De Magalhães 1519–1522 Fernão De Magalhães: 1519–1522 Fernão De Magalhães: 1519–1522
6 března 1521Mariany
Po třech měsících plavby zubožená výprava spatřuje zemi. Proplouvá kolem Mariánských ostrovů a zakotví u ostrova Guam. Místní obyvatelé španělské lodě obklíčí a seberou z nich vše, co jim přijde pod ruku. Od té doby Magalhães o ostrovech mluví jako o „Ostrovech zlodějů“. Během čtyř dnů nabere posádka dostatečné množství zásob i sil a vydá se dále na východ.