Vitana - Všehokoření
Fernão De Magalhães 1519–1522 Fernão De Magalhães: 1519–1522 Fernão De Magalhães: 1519–1522
27. duben 1521Mactan

Vylodí se brzy ráno a proti Evropanům v pancířích stojí lehkoodění domorodci ozbrojení bambusovými oštěpy, šípy a kamením. Přesto jsou námořníci během velkého zmatku zahnáni zpět ke svým lodím a mezi posledními je i sám Magalhães, který dostane smrtelný zásah oštěpem. Výprava přichází o svého vůdce.