Vitana - Všehokoření
Jacques Cartier 1534 Jacques Cartier: 1534 Jacques Cartier: 1534
24 června 1534Gaspé

Cartier zatím nenašel vzácné kovy ani cestu do Číny, přistává však v Gaspé na území Québec, kde se setkává s Aboriginci. Území zabírá pro Francii a na základě neporozumění řeči domorodců, kteří jej zvou do vesnice (v jejich jazyce kanada), jej nazývá Kanada. Vrací se zpět do Francie i se dvěma syny náčelníka a připravuje tak půdu pro francouzskou kolonizaci Kanady, což je možná vzácnější než původní cíl výpravy.